Warning: mysql_connect() [function.mysql-connect]: Access denied for user 'artex'@'127.0.0.1' (using password: YES) in /data/virtualhosts/publish/tdjlogger.php on line 6

Warning: mysql_select_db() [function.mysql-select-db]: Access denied for user 'nobody'@'localhost' (using password: NO) in /data/virtualhosts/publish/tdjlogger.php on line 7

Warning: mysql_select_db() [function.mysql-select-db]: A link to the server could not be established in /data/virtualhosts/publish/tdjlogger.php on line 7

Warning: mysql_query(): supplied argument is not a valid MySQL-Link resource in /data/virtualhosts/publish/tdjlogger.php on line 25

Warning: mysql_num_rows(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /data/virtualhosts/publish/tdjlogger.php on line 25

Warning: mysql_query(): supplied argument is not a valid MySQL-Link resource in /data/virtualhosts/publish/tdjlogger.php on line 30
title]

MEER INFORMATIE VOOR DEELNEMERS

Veel gestelde vragen

Hoe komen jullie aan mijn adresgegevens?
Uw adresgegevens zijn ons door de bevolkingsadministratie van uw gemeente via de GGD ter beschikking gesteld. Uw adresgegevens worden uitsluitend gebruikt om u de eerste vragenlijst toe te kunnen sturen. Alleen als u reageert zullen uw adresgegevens worden gebruikt om u eventueel opnieuw aan te schrijven. Wanneer u niet reageert worden u adresgegevens niet meer gebruikt. Een klein groepje van mensen die niet hebben gereageerd zullen opnieuw worden benaderd.

Privacy

Er wordt zeer zorgvuldig met persoongegevens omgegaan. Tot een persoon herleidbare onderzoeksgegevens kunnen slechts met toestemming van de deelnemer door daartoe bevoegde personen worden ingezien. Deze personen zijn medewerkers van het onderzoeksteam, medewerkers van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en leden van de Medische Ethische Toetsings Commissie van het Erasmus MC, Rotterdam. Inzage kan nodig zijn om de betrouwbaarheid en kwaliteit van het onderzoek na te gaan. Onderzoeksgegevens zullen worden gehanteerd met inachtneming van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en het Privacyreglement van het Erasmus MC.

Persoonsgegevens die tijdens deze studie worden verzameld, zullen worden vervangen door een codenummer. Alleen dat nummer zal gebruikt worden voor studiedocumentatie, in rapporten of publicaties over dit onderzoek. Slechts degene, die de sleutel van de code heeft (de onderzoeker) weet wie de persoon achter het codenummer is. De gegevens worden bewaard gedurende het onderzoek en na afloop vernietigd.

Samenwerkende organisaties

Het project wordt geco÷rdineerd vanuit de afdeling Maatschappelijke Gezondheidszorg van het Erasmus MC. Er is een samenwerkingsverband met het Universitair Medisch Centrum Utrecht en het VU Medisch Centrum. Het project is met medewerking van de GGD Zuid-Holland Zuid en GGD Rotterdam e.o. opgestart. Zij hebben bijgedragen bij het verkrijgen van de adresgegevens van de inwoners in hun regio, waardoor de uitnodigingen konden worden verstuurd.

Financiering

Het project Vroege Opsporing Diabetes wordt gefinancierd door ZorgOnderzoek Nederland en Medische Wetenschappen van NWO (ZonMw).

Advies Gezondheidsraad

In 2004 heeft een speciaal geformeerde commissie van de Gezondheidsraad op aanvraag van de staatssecretaris van Volksgezondheid advies uitgebracht over screening op type 2 diabetes mellitus. De commissie heeft laten weten dat de effectiviteit en kosteneffectiviteit van screening nog niet is bewezen en adviseerde dit te laten onderzoeken. Het project Vroege Opsporing Diabetes is zo'n onderzoek.

Goedkeuring

De Medisch Ethische Toetsings Commissie Erasmus MC heeft een positief oordeel gegeven over het onderzoeksprotocol, de uitnodigingsbrieven, het voorlichtingsmateriaal, de toestemmingsverklaring en de vragenlijst.

Taalniveau

Bij het opstellen van de uitnodigingsbrief en het schrijven van de informatiebrochure is samengewerkt met Bureau Taal. De brief en brochure zijn op verschillende punten beoordeeld door een speciaal geformeerde testgroep en hebben ten hoogste taalniveau B1. Dit betekent dat de meeste Nederlanders geen moeite zullen hebben met het lezen van de teksten.